Python örnekleri

Programlama dillerini kavramak için bolca örnek yapılmalıdır. Sizler için bazı örnekler yaptık. Sizler de kendinizi geliştirmek için örnekleri çeşitlendirebilirsiniz.

 • Ekrana yazdırma örnekleri
  Ekrana "Merhaba" yazdırma;
  
  print("Merhaba")
                
  Çıktı:
  Merhaba

  Değer verilen değişkenler ile işlem yapma;
  
  a=5
  b=8
  c=a+5*2(b+a)
  print(a+b)
  print(a*b)
  print(c)
  
                
  Çıktı:
  13
  40
  260

  Karşılaştırma operatörlerinin kullanımı (sonuçlar ekrana 'True' veya 'False' olarak gelir);
  
  x=12
  y=9
  print(x=y)
  print(x>y)
  print(y>10 and y<=x)
  print(y>10 or y<=x)
                
  Çıktı:
  False
  True
  False
  True

  String veri tipi ile ilgili işlemler yapma (Tek tırnak veya çift tırnak ile gösterilebilir);
  
  a="Merhaba"
  b='arkadaşlar'
  c=" "
  print(a,b)
  print(a+b)
  print(a+c+b)
  print(a*3)
                
  Çıktı:
  Merhaba arkadaşlar
  Merhabaarkadaşlar
  Merhaba arkadaşlar
  MerhabaMerhabaMerhaba
 • Verilen 3 notun ortalamasını bulan program;
  
  sinav1=75
  sinav2=81
  sinav3=40
  ortalama=(sinav1+sinav2+sinav3)/3
  ortalamay=(sinav1+sinav2+sinav3)//3 #Tam bölme işlemi için // kullanılır.
  print(ortalama)
  print(ortalamay)
                
  Çıktı:
  65.333
  65

  Kullanıcının girdiği uzunluklar ile dikdörtgenin alanını ve çevresini bulan program;
  
  kkenar=int(input("Kısa Kenar:"))
  ukenar=int(input("Uzun Kenar:"))
  alan=kkenar*ukenar
  cevre=(kkenar+ukenar)*2
  print("Alan= ",alan , "Çevre: ",cevre)
                
  Çıktı:
  Kısa Kenar: 7
  Uzun Kenar: 13
  Alan= 91 Çevre: 40

  İsim ve doğum tarihini girerek kullanıcının yaşını bulan program;
  
  ad=input("Adınız: ")
  dogumt=int(input("Doğum yılınız: "))
  yas=2022-dogumt
  print("Merhaba "+ad+" Yaşınız: ",yas)
                
  Çıktı:
  Adınız: Zeynep
  Doğum yılınız: 1990
  Merhaba Zeynep Yaşınız: 32

  Kullanıcının girdiği mesafe ile hedefe ulaşılacak süreyi hesaplayan program;
  
  mesafe=int(input("Mesafeyi giriniz(km): "))
  sehir=input("Hedeflenen yer: ")
  sure=mesafe/90
  print(sehir+" hedefine ulaşılacak süre: ",sure," saat")
                
  Çıktı:
  Mesafeyi giriniz(km): 165
  Hedeflenen yer: Aydın
  Aydın hedefine ulaşılacak süre: 1.8333333333333333 saat

  Yazılı sınavın %30'unu, uygulama sınavının %70'ini hesaplayıp sonucu bulan program;
  
  yazili=int(input("Yazılı sınavı notunuz: "))
  uygulama=int(input("Uygulama sınavı notunuz: "))
  ort=yazili*0.3 + uygulama*0.7
  print("Notunuz: ",ort)
                
  Çıktı:
  Yazılı sınavı notunuz: 78
  Uygulama sınavı notunuz: 86
  Notunuz: 83.6
 • İç içe tırnak işaretlerinin kullanımı;
  
  print("Aydın'ın inciri meşhurdur.")
  print('Aydın\'ın inciri meşhurdur.'))
  print('Bu dersimizde "python" öğreneceğiz.')
  print("Bu dersimizde \"python\" öğreneceğiz.")
                
  Çıktı:
  Aydın'ın inciri meşhurdur.
  Aydın'ın inciri meşhurdur.
  Bu dersimizde "python" öğreneceğiz.
  Bu dersimizde "python" öğreneceğiz.

  Alt satıra yazdırma işlemi;
  
  print("1. Aydın \n2. Elazığ \n3. Denizli")
  print("a) HTML \nb) CSS \nc) JavaScript")
                
  Çıktı:
  1. Aydın
  2. Elazığ
  3. Denizli
  a) HTML
  b) CSS
  c) JavaScript

  Karakterler arasında belli bir boşluk bırakma işlemi;
  
  print("1. Anakart \t2. RAM \t3. Harddisk \t4. İşlemci")
                
  Çıktı:
  1. Anakart 2. RAM 3. Harddisk 4. İşlemci

  end parametresi ile print() fonksiyonunun sonuna hangi işlemin yapılacağını belirtme;
  
  print("Merhaba",end=" -**- ")
  print("arkadaşlar")
                
  Çıktı:
  Merhaba-**-arkadaşlar

  sep parametresi ile print() fonksiyonunda yazdırılan değerlerin arasına herhangi bir karakter eklemek için kullanılır.;
  
  print("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs",sep=" - ")
                
  Çıktı:
  Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs
 • meyveler=["incir","elma","portakal","erik","karpuz","armut"]
  Yukarıda python ile 'meyveler' adında liste oluşturduk. Liste oluştururken [] parantez tipi kullanılır. Aşağıdaki işlemlerin tümü bu liste üzerinden devam edecektir.

  Verilen index numarasına göre liste içeriğini değiştirme;
  
  print(meyveler[0]) #listenin 0. elemanını göster 
  meyveler[0]="mandalina" #listenin 0. elemanını mandalina olarak değiştir
  print(meyveler[0]) 
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  incir
  mandalina
  'mandalina', 'elma', 'portakal', 'erik', 'karpuz', 'armut']

  Liste içeriği değiştirme (listedeki elemanlar 0'dan başlar, 1'den başlamaz);
  
  meyveler[2]="incir" 
  meyveler[3]="muz" 
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  ['mandalina', 'elma', 'incir', 'muz', 'karpuz', 'armut']

  Listedeki eleman sayısını bulan program;
  
  print(len(meyveler))
                
  Çıktı:
  6

  Yazılan isimlerin 'in' kodu ile listede olup olmadığını gösteren program;
  
  print("elma" in meyveler) 
  print("ananas" in meyveler)
                
  Çıktı:
  True
  False

  append fonksiyonu ile listenin sonuna eleman ekleme;
  
  meyveler.append("çilek")
  meyveler.append("ayva")
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  ['mandalina', 'elma', 'incir', 'muz', 'karpuz', 'armut', 'çilek', 'ayva']

  insert fonksiyonu ile listede isteninilen yere eleman ekleme;
  
  meyveler.insert(1,"şeftali") #listenin 5. elemanı şeftali olsun
  meyveler.insert(5,"kavun")
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  ['mandalina', 'şeftali', 'elma', 'incir', 'muz', 'kavun', 'karpuz', 'armut', 'çilek', 'ayva']

  remove fonksiyonu ile listede isteninilen eleman silme;
  
  meyveler.remove("karpuz") 
  meyveler.remove(meyveler[-1]) #-1 listenin sonundaki elemanı gösterir
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  ['mandalina', 'şeftali', 'elma', 'incir', 'muz', 'kavun', 'armut', 'çilek']

  pop fonksiyonu ile listede isteninilen indis numaralı elemanı silme;
  
  meyveler.pop(5) 
  meyveler.pop() #numara belirtilmez ise listenin sonundaki elemanı siler
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  ['mandalina', 'şeftali', 'elma', 'incir', 'muz', 'armut']

  clear fonksiyonu ile listedeki tüm elemanları silme;
  
  meyveler.clear()
  print(meyveler)
                
  Çıktı:
  []

  meyveler=["incir","elma","portakal","erik","karpuz","domates"]
  sebzeler=["pırasa","domates","biber","patlıcan","patates"]
  manav=[]

  extend fonksiyonu ile listeleri birleştirme işlemi;
  
  manav.extend(meyveler) 
  manav.extend(sebzeler)
  print(manav) #iki listeyi 'manav' listesinde birleştirdik
                
  Çıktı:
  ['incir', 'elma', 'portakal', 'erik', 'karpuz', 'domates', 'pırasa', 'domates', 'biber', 'patlıcan', 'patates']

  index fonksiyonu ile isteninilen elemanın indis numarasını bulma;
  
  print(manav.index("erik")) 
  print(manav.index("domates"))
  print(manav.index("patlıcan"))
                
  Çıktı:
  3
  5
  9

  count fonksiyonu ile yazılan elemanın listede kaç tane olduğunu bulma;
  
  print(manav.count("domates"))
  print(manav.count("biber"))
                
  Çıktı:
  2
  1

  sort fonksiyonu ile listedeki elemanları alfabetik veya nümerik olarak sıralama;
  
  manav.sort()
  print(manav)
  manav.sort(reverse=True) #sıralama işlemini tersten yapar. manav.reverse() koduyla da aynı işlemi yapabilirsiniz
  print(manav)
                
  Çıktı:
  ['biber', 'domates', 'domates', 'elma', 'erik', 'incir', 'karpuz', 'patates', 'patlıcan', 'portakal', 'pırasa']
  ['pırasa', 'portakal', 'patlıcan', 'patates', 'karpuz', 'incir', 'erik', 'elma', 'domates', 'domates', 'biber']

  copy fonksiyonu ile listeyi başka bir listeye kopyalayabilme;
  
  market=manav.copy() 
  print(market)
                
  Çıktı:
  ['biber', 'domates', 'domates', 'elma', 'erik', 'incir', 'karpuz', 'patates', 'patlıcan', 'portakal', 'pırasa']

  del fonksiyonu ile isteninilen elemanı indis numarasını vererek silme;
  
  del market[0] 
  del market[1] 
  print(market)
                
  Çıktı:
  ['domates', 'elma', 'erik', 'incir', 'karpuz', 'patates', 'patlıcan', 'portakal', 'pırasa']
 • sebze=("turp","pırasa","ıspanak","havuç","turp") meyve=("elma","armut","portakal","mandalina")
  Tuple oluştururken () parantez tipi kullanılır. Aşağıdaki işlemler yukarıdaki tuple veri tipi ile yapılacaktır.
  
  print(sebze) 
  print(sebze[1]) 
  print(sebze[-1]) 
  print(sebze[-3]) 
  print(sebze[0:3]) #indis numarası 0,1,2 olan elemanları listeler, 3 olan elemanı dahil etmez.
                
  Çıktı:
  ('turp', 'pırasa', 'ıspanak', 'havuç', 'turp')
  pırasa
  turp
  ıspanak
  ('pırasa', 'turp', 'ıspanak')

  Tuple veri tipine ekleme, silme gibi işlemler yapılamadığı için listeye çevirip bu işlemleri yapabilirsiniz;
  
  sebze_liste=list(sebze) 
  print(sebze_liste)
                
  Çıktı:
  ['turp', 'pırasa', 'ıspanak', 'havuç', 'turp']

  in parametresi ile yazılan elemanın tuple veri tipinde olup olmadığını kontrol etme işlemi;
  
  print("havuç" in sebze) 
  print("lahana" in sebze)
                
  Çıktı:
  True
  False

  len, count, index parametreleri ile yapılan işlemler;
  
  print(len(sebze)) #tuple'ın eleman sayısını öğrenme
  print(sebze.count("turp")) #yazılan elemanın tuple'da kaç tane olduğunu öğrenme
  print(sebze.index("havuç")) #yazılan elemanın kaçıncı indiste olduğunu öğrenme
                
  Çıktı:
  5
  2
  3

  meyve ve sebze tuple'larını manav tuple'ında birleştirme;
  
  manav=sebze+meyve 
  print(manav)
                
  Çıktı:
  ('turp', 'pırasa', 'ıspanak', 'havuç', 'turp', 'elma', 'armut', 'portakal', 'mandalina')
 • okul={"Adınız":"Abdullah","Soyadınız":"Yavuz","Meslek":"Öğretmen"}
  Python programlama dilinde sırasız, değiştirilebilir ve belirli bir konuma sahip koleksiyonlar sözlük olarak adlandırılır. Sözlükler süslü {} parantezler arasına yazılır. Sözlük veri tipinde anahtarlar ve bu anahtarların değerleri vardır. Her anahtardan sonra iki nokta (:) kullanılır ve değer yazılır. Anahtar:değer (key:value) ikilileri virgülle birbirinden ayrılır. Aşağıdaki işlemler yukarıdaki dictionary veri tipi ile yapılacaktır.
  
  print(okul) 
  print(okul.keys()) #anahtarlar yazdırılır
  print(okul.values()) #değerler yazdırılır
                
  Çıktı:
  {'Adınız': 'Abdullah', 'Soyadınız': 'Yavuz', 'Meslek': 'Öğretmen'}
  dict_keys(['Adınız', 'Soyadınız', 'Meslek'])
  dict_values(['Abdullah', 'Yavuz', 'Öğretmen'])

  Anahtar ismini yazarak, değerleri öğrenme;
  
  print(okul["Soyadınız"]) 
  print(okul["Meslek"])
                
  Çıktı:
  Yavuz
  Öğretmen

  Dictionary veri tiplerinde değer değiştirme işlemi;
  
  okul["Meslek"]="Pilot" 
  okul["Adınız"]="Mustafa" 
  print(okul)
                
  Çıktı:
  {'Adınız': 'Mustafa', 'Soyadınız': 'Yavuz', 'Meslek': 'Pilot'}

  in ve len fonksiyonları ile yapılan işlemler;
  
  print("Soyadınız" in okul) 
  print("Yavuz" in okul) #in fonksiyonu yazılan değerin listede olup olmadığını gösterir
  print(len(okul)) #len fonksiyonu eleman sayısını gösterir
                
  Çıktı:
  True
  False
  3

  Veri ekleme işlemi (eklenen veriler en sona yazılır);
  
  okul["Şehir"]="İstanbul" 
  okul["Yaş"]=17 
  print(okul)
                
  Çıktı:
  {'Adınız': 'Mustafa', 'Soyadınız': 'Yavuz', 'Meslek': 'Pilot', 'Şehir': 'İstanbul', 'Yaş': 17}

  pop fonksiyonu ile yazılan elemanın olduğu anahtar ve değeri silme;
  
  okul.pop("Meslek") 
  print(okul)
                
  Çıktı:
  {'Adınız': 'Mustafa', 'Soyadınız': 'Yavuz', 'Şehir': 'Aydın', 'Yaş': 17}

  copy fonksiyonu ile listeyi başka bir listeye kopyalama;
  
  kisisel_bilgi=okul.copy() 
  print(kisisel_bilgi)
                
  Çıktı:
  {'Adınız': 'Mustafa', 'Soyadınız': 'Yavuz', 'Şehir': 'Aydın', 'Yaş': 17}

  clear fonksiyonları ile verileri temizleme;
  
  okul.clear() 
  print(okul)
                
  Çıktı:
  {}
 • tekSayilar={1,3,5,7,9}
  küme={"Ali","Veli",49,50}
  Sözlükler gibi süslü parantezlerin içine yazılan set veri tipi, sözlüklerden farklı olarak ikili anahtar yapısında değildir. Set veri tipinde elemanlar sırasızdır ve tekrar etmez. Türkçeye küme olarak çevrilen bu veri tipi bir dizi matematiksel işlemin kolaylaştırılmasını sağlar.
  
  print(tekSayilar) 
  print(küme)
                
  Çıktı:
  {1, 3, 5, 7, 9}
  {49, 'Ali', 'Veli', 50}

  in fonksiyonu yazılan değerin listede olup olmadığını öğrenme;
  
  print(2 in tekSayilar) 
  print("Ali" in küme)
                
  Çıktı:
  False
  True

  add fonksiyonu ile veri ekleme işlemi;
  
  tekSayilar.add(11) 
  print(tekSayilar)
                
  Çıktı:
  {1, 3, 5, 7, 9, 11}

  update fonksiyonu ile birden fazla eleman ekleme işlemi;
  
  küme.update(["Ayşe",90,"Fatma"]) 
  print(küme)
                
  Çıktı:
  {'Ayşe', 49, 50, 'Ali', 90, 'Veli', 'Fatma'}

  Set içindeki bir elemanı silmek için remove() ya da discard() fonksiyonları kullanılır.;
  
  tekSayilar.remove(7) 
  tekSayilar.discard(3) 
  print(tekSayilar)
                
  Çıktı:
  {1, 5, 9, 11}
 • Kullanıcının girdiği nota göre "Geçti" veya "Kaldı" yazdırma;
  
  notunuz=int(input("Notunuzu giriniz: ")) 
  if notunuz>=50: 
   print("Geçtiniz...") 
  else: 
   print("Kaldınız...")
                
  Çıktı:
  Notunuzu giriniz: 45
  Kaldınız...

  Yukarıdaki koşullu işlemin tek satırda yapılması;
  
  notunuz=int(input("Notunuzu giriniz: ")) 
  print("Geçtiniz...") if notunuz>=50 else print("Kaldınız...")
                
  Çıktı:
  Notunuzu giriniz: 65
  Geçtiniz...

  Girilen 2 sayıyı karşılaştırma;
  
  sayi1=int(input("Birinci sayıyı giriniz: ")) 
  sayi2=int(input("İkinci sayıyı giriniz: ")) 
  if sayi1>sayi2: 
   print("Birinci sayı büyüktür.",sayi1) 
  elif sayi1==sayi2: 
   print("Sayılar eşit.") 
  else: 
   print("İkinci sayı büyüktür",sayi2)
                
  Çıktı:
  Birinci sayıyı giriniz: 17
  İkinci sayıyı giriniz: 20
  İkinci sayı büyüktür. 20

  Girilen ilk sayıdan ikinci sayıyı çıkararak sonucu ve sonucun pozitif veya negatif olduğunu gösterme;
  
  a=int(input("Sayı giriniz:")) 
  b=int(input("Sayı giriniz:")) 
  islem=a-b 
  if islem>0: 
   print("Sayı pozitif",islem) 
  else: 
   print("Sayı negatif",islem)
                
  Çıktı:
  Sayı giriniz:8
  Sayı giriniz:10
  Sayı negatif -2

  Girilen 3 ürün fiyatının toplamı 150TL'den fazla ise (150TL dahil) %25 indirim uygulayıp ekrana yazdıran, değilse toplam fiyatı yazdıran program;
  
  urun1=int(input("1. ürün fiyatı: ")) 
  urun2=int(input("2. ürün fiyatı: ")) 
  urun3=int(input("3. ürün fiyatı: ")) 
  toplam=urun1+urun2+urun3 
  indirim=toplam-toplam*0.25 
  if toplam>=150: 
   print("İndirimli ürün. Tutar: ",indirim) 
  else: 
   print("Tutar: ",toplam)
                
  Çıktı:
  1. ürün fiyatı: 80
  2. ürün fiyatı: 90
  3. ürün fiyatı: 50
  İndirimli ürün. Tutar: 165.0

  String cevaplarda koşulları sağlamak için kullanılan karakterler verilen cevapla aynı olmalıdır;
  
  cevap=str(input("Lise mezunu musunuz? ")) 
  if cevap=="evet" or cevap=="EVET" or cevap=="Evet" or cevap=="E": 
   print("Hoşgeldiniz.") 
  else: 
   print("Güle güle")
                
  Çıktı:
  Lise mezunu musunuz? Evet
  Hoşgeldiniz.

  Girilen sayının tek veya çift olduğunu bulma;
  
  x=int(input("Sayı giriniz: ")) 
  if x%2==0: 
   print("Sayı çift ",x) 
  else: 
   print("Sayı tek ",x)
                
  Çıktı:
  Sayı giriniz: 17
  Sayı tek 17

  Kullanıcı adı ve şifre doğru girilirse, programın içinde tekrar sayı girilmesi istenip, girilen sayının karesini bulan, kullanıcı adı ve şifresi yanlışsa, uyarı veren program;
  
  kullaniciAdi=str(input("Kullanıcı Adınız: ")) 
  sifre=str(input("Şifreniz: ")) 
  if kullaniciAdi=="btLab" and sifre=="123abc": #tüm koşulların doğruluğu için and kullanılır
   print("Merhaba",kullaniciAdi) 
   a=int(input("Bir sayı giriniz ")) 
   print("Sayının karesi: ",a**2) 
  else: 
   print("Kullanıcı adı veya şifre yanlış.")
                
  Çıktı:
  Kullanıcı Adınız: btLab
  Şifreniz: 123abc
  Merhaba btLab
  Bir sayı giriniz 7
  Sayının karesi: 49

  Yukarıdaki koşullu işlemin tek satırda yapılması;
  
  x=int(input("Bir sayı giriniz ")) 
  if x<0: 
   print("Sayı negatif") 
  elif x>0: 
   print("Sayı pozitif") 
  else: 
   print("Sayı sıfır '0'")
                
  Çıktı:
  Bir sayı giriniz -23
  Sayı negatif

  Girilen puanı "0-44 kaldı, 45-69 tekrar, 70-84 geçti, 85-100 takdir" şekline göre karşılaştırıp sonuçlandıran program;
  
  puan=int(input("Puan giriniz: ")) 
  if puan<45: 
  print("Kaldı") 
  elif 
  puan<70 and puan>=45: 
   print("Tekrar") 
  elif puan<85 and puan>=70: 
   print("Geçti") 
  elif puan<101 and puan>=85: 
   print("Takdir") 
  else: 
   print("0 - 100 arasında puan girin")
                
  Çıktı:
  Puan giriniz: 78
  Geçti

  Girilen ay ismine göre mevsimi gösteren program;
  
  ay=str(input("Bir ay giriniz: ")) 
  if ay=="Aralık" or ay=="Ocak" or ay=="Şubat": 
   print("KIŞ") 
  elif ay=="Mart" or ay=="Nisan" or ay=="Mayıs": 
   print("İLKBAHAR") 
  elif ay=="Haziran" or ay=="Temmuz" or ay=="Ağustos": 
   print("YAZ") 
  elif ay=="Eylül" or ay=="Ekim" or ay=="Kasım": 
   print("SONBAHAR")
                
  Çıktı:
  Bir ay giriniz: Eylül
  SONBAHAR
 • 0'dan 10'a kadar yazdırma işlemi;
  
  for say in range(11): 
   print(say)
                
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  10 defa isim yazdırma işlemi;
  
  for x in range(10): 
   print("btLab")
                
  Çıktı:
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab

  0'dan 10'a ikişer yazdırma işlemi;
  
  for ikiser in range(0,11,2): 
   print(ikiser)
                
  Çıktı:
  0
  2
  4
  6
  8
  10

  50'den 0'a beşer yazdırma işlemi;
  
  for sayma in range(50,0,-5): 
   print(sayma)
                
  Çıktı:
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  5

  1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulma işlemi;
  
  toplam=0 
  for toplamlar in range(11): 
   toplam=toplam+toplamlar 
  print("1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı= ",toplam)
                
  Çıktı:
  1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı= 55

  Kullanıcının girdiği 2 sayının arasındaki sayıların toplamını bulma işlemi;
  
  sayi1=int(input("1. sayı: ")) 
  sayi2=int(input("2. sayı: ")) 
  t=0 
  for toplam in range(sayi1,sayi2): 
   t=t+toplam 
  print("Sayıların toplamı= ",t)
                
  Çıktı:
  1. sayı: 12
  2. sayı: 23
  Sayıların toplamı= 187

  1'den 5'e kadar olan sayıların çarpım tablosu işlemi;
  
  for c1 in range(1,6): 
   for c2 in range(1,6): 
    print(c1," * ",c2," = ",c1*c2)
                
  Çıktı:
  1 * 1 = 1
  1 * 2 = 2
  1 * 3 = 3
  1 * 4 = 4
  1 * 5 = 5
  2 * 1 = 2
  2 * 2 = 4
  2 * 3 = 6
  2 * 4 = 8
  2 * 5 = 10
  3 * 1 = 3
  3 * 2 = 6
  3 * 3 = 9
  3 * 4 = 12
  3 * 5 = 15
  4 * 1 = 4
  4 * 2 = 8
  4 * 3 = 12
  4 * 4 = 16
  4 * 5 = 20
  5 * 1 = 5
  5 * 2 = 10
  5 * 3 = 15
  5 * 4 = 20
  5 * 5 = 25

  5'ten 20'ye kadar üçer arttırarak yazma işlemi;
  
  for a in range(5,20,3): 
   print(a)
                
  Çıktı:
  5
  8
  11
  14
  17

  String ifadelerin harflerini alt alta yazdırma işlemi;
  
  for isim in "BTLab": 
   print(isim)
                
  Çıktı:
  B
  T
  L
  a
  b

  String ifadelerin harflerini 5 defa alt alta yazdırma işlemi;
  
  for b in "Ankara": 
   print(b*5)
                
  Çıktı:
  AAAAA
  nnnnn
  kkkkk
  aaaaa
  rrrrr
  aaaaa

  String ifadelerin harflerini 1'er arttırarak alt alta yazma işlemi;
  
  t=0 
  for b in "FATİH": 
   t=t+1 
   print(b*t)
                
  Çıktı:
  F
  AA
  TTT
  İİİİ
  HHHHH

  'sayilar' dizisindeki çift sayıları bulma işlemi;
  
  sayilar=[5,7,8,12,13,14,15,22] 
  for c in sayilar: 
   if c%2==0: 
    print(c)
                
  Çıktı:
  8
  12
  14
  22

  'sayilar' dizisindeki 3'e tam bölünebilen sayıları bulma işlemi;
  
  sayilar=[5,7,8,12,13,14,15,22] 
  for c3 in sayilar: 
   if c3%3==0: 
    print(c3)
                
  Çıktı:
  12
  15

  Yazılan cümlede istenen karakterlerin kaç adet olduğunu bulma işlemi;
  
  bolum="Bilişim Teknolojileri" 
  toplam=0 
  for ara in bolum: 
   if ara=="i": 
    toplam=toplam+1 
  print("Bu cümlede",toplam,"tane ‘i’ vardır.")
                
  Çıktı:
  Bu cümlede 5 tane 'i' vardır.
 • 5'ten 50'ye kadar beşer yazdırma işlemi;
  
  a=5 
  while a<=50: 
   print(a) 
   a=a+5
                
  Çıktı:
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50

  50'den 5'e kadar beşer yazdırma işlemi;
  
  b=50
  while b>0: 
   print(b) 
   b=b-5
                
  Çıktı:
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  5

  1'den 12'ye kadar sayı ve string yazdırma işlemi;
  
  c=1 
  while c<=12: 
   print(c,". sınıf") 
   c=c+1
                
  Çıktı:
  1. sınıf
  2. sınıf
  3. sınıf
  4. sınıf
  5. sınıf
  6. sınıf
  7. sınıf
  8. sınıf
  9. sınıf
  10. sınıf
  11. sınıf
  12. sınıf

  0 basılana kadar girilen tüm sayıları toplama işlemi;
  
  toplam=0 
  sayi=1 
  while (sayi!=0): 
   sayi=int(input("Bir sayı giriniz: ")) 
   toplam=toplam+sayi 
  print("Sonuç= ",toplam)
                
  Çıktı:
  Bir sayı giriniz: 5
  Bir sayı giriniz: 9
  Bir sayı giriniz: 25
  Bir sayı giriniz: 3
  Bir sayı giriniz: 0
  Sonuç= 42

  0 basılana kadar girilen tüm sayıların ortalamasını bulma işlemi;
  
  toplam1=0 
  sayac=0 
  sayi1=1 
  while (sayi1!=0): 
   sayi1=int(input("Bir sayı giriniz: ")) 
   sayac=sayac+1 
   toplam1=toplam1+sayi1 
  ort=toplam1/(sayac-1) 
  print("Ortalama= ",ort)
                
  Çıktı:
  Bir sayı giriniz: 7
  Bir sayı giriniz: 15
  Bir sayı giriniz: 8
  Bir sayı giriniz: 0
  Ortalama= 10.0

  0’ dan 11’e kadar olan çift sayıları bulma işlemi;
  
  y=0 
  while(y<=11): 
   print(y) 
   y=y+2
                
  Çıktı:
  0
  2
  4
  6
  8
  10
 • Sonsuz döngü oluşturularak sayı girilmesi sağlandı. 3 rakamı girilince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  
  while True: #sonsuz döngü oluşturuldu
   sayi = int(input("1-10 arası sayı giriniz.")) 
   if(sayi==3): 
    print("Geçerli rakam girmediniz...") 
    break 
   print(sayi)
                
  Çıktı:
  1-10 arası sayı giriniz.7
  7
  1-10 arası sayı giriniz.5
  5
  1-10 arası sayı giriniz.3
  Geçerli rakam girmediniz...

  Tuttuğum sayıyı bul oyunu
  Sonsuz döngü kullanarak sayı tahmini oyunu yapma işlemi (tutulan sayıyı kendimiz girdik ve bulunması halinde break komutuyla döngüden çıkıldı);
  
  print("Aklımdaki sayıyı bulabilir misin? '1-10 arası'") 
  tutulan=2 
  while True: 
   x=int(input("Sayı gir: ")) 
   if (x==tutulan): 
    print("Tebrikler, sayıyı buldun.") 
    break 
   print("Maalesef, bulamadın.")
                
  Çıktı:
  Aklımdaki sayıyı bulabilir misin? '1-10 arası'
  Sayı gir: 5
  Maalesef, bulamadın.
  Sayı gir: 9
  Maalesef, bulamadın.
  Sayı gir: 2
  Tebrikler, sayıyı buldun.

  Yazılan kelimenin içindeki istenen harfe gelince, break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  
  isim="kahramanmaraş" 
  for a in isim: 
   if a=="m": 
    break 
   print(a)
                
  Çıktı:
  k
  a
  h
  r
  a

  Dizideki istenen sayıya ulaşınca break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  
  s1=[5,10,15,20,25,30,35,40] 
  for b in s1: 
   print(b) 
   if b==30: 
    break
                
  Çıktı:
  5
  10
  15
  20
  25
  30

  Rastgele sayı seçimi için kütüphane oluşturuldu (random).
  Sonsuz döngü oluşturuldu ve 1 – 20 arası rastgele seçilen sayılardan tek sayı bulana kadar ekrana yazdırdı. Tek sayı gelince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  
  import random #random kütüphanesi oluşturuldu
  while True: 
   f=random.randint(1,20) 
   print("Rastgele seçilen sayı:",f) 
   if f%2==1: 
    print("Tek sayı geldi, çık.") 
    break
                
  Çıktı:
  Rastgele seçilen sayı: 16
  Rastgele seçilen sayı: 10
  Rastgele seçilen sayı: 10
  Rastgele seçilen sayı: 13
  Tek sayı geldi, çık.

  Sonsuz döngü oluşturuldu ve 1 – 20 arası rastgele seçilen sayılardan 6’dan küçük sayı gelene kadar ekrana yazdırdı. 6’dan küçük sayı gelince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  
  import random 
  while True: 
   f=random.randint(1,20) 
   print("Rastgele seçilen sayı:",f)
   if f<=5: 
    print("6'dan küçük sayı, çık.") 
    break
                
  Çıktı:
  Rastgele seçilen sayı: 14
  Rastgele seçilen sayı: 9
  Rastgele seçilen sayı: 14
  Rastgele seçilen sayı: 1
  6'dan küçük sayı, çık.
 • 'break' komutu ile döngü sonlandırılır, 'continue' ile devam ettirilir.
  0’dan 10’a kadar sayılar ekrana yazdırıldı. Sayı 6’ya ulaşınca continue komutu sayesinde 6 yazdırılmadı fakat döngü devam etti;
  
  i=0 
  while i<=9: 
   i=i+1 
   if i==6: 
    continue 
   print(i)
                
  Çıktı:
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10

  0’dan 20’ye kadar olan sayılar yazdırılırken 5 ile tam bölünebilen sayılara geldiğimizde continue komutu sayesinde sayılar ekrana yazdırılmaz fakat döngü devam eder;
  
  a=0 
  while a<=20: 
   a=a+1 
   if a%5==0: 
    continue 
   print(a)
                
  Çıktı:
  1
  2
  3
  4
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  16
  17
  18
  19
  21

  4 karakterli bir şifre oluşturana kadar döngü continue sayesinde devam eder. 4 karakterli bir şifre oluşturduğumuzda break sayesinde döngüden çıkılarak program sonlandırılır;
  
  while True: 
   sifre = input("Bir şifre giriniz:") 
   if len(sifre) < 4 or len(sifre) > 4: 
    print("4 karakterden oluşan bir şifre girmelisiniz.") 
    continue 
   else: 
    print("Şifreniz oluşturuldu:" , sifre) 
    break 
  print("Şifrenizi while döngüsü içinde oluşturdunuz.")
                
  Çıktı:
  Bir şifre giriniz:123
  4 karakterden oluşan bir şifre girmelisiniz.
  Bir şifre giriniz:ab12
  Şifreniz oluşturuldu: ab12
  Şifrenizi while döngüsü içinde oluşturdunuz.

  Dizide bulunan elemanları ekrana yazdırırken 'c' elemanını continue sayesinde ekrana yazdırmayıp döngüyü devam ettirme işlemi;
  
  dizi=["a",3,"c",5,"b",7,"e",8,"c"] 
  for x in dizi: 
   if x=="c": 
    continue 
   print(x)
                
  Çıktı:
  a
  3
  5
  b
  7
  e
  8
 • Aynı kodları program içinde tekrar tekrar yazmamak için fonksiyonlar kullanılır. Fonksiyon oluşturmak için def komutu kullanılır.
  'alan' adında bir fonksiyon oluşturduk ve program içerisinde 2 defa fonksiyonumuzu çağırdık;
  
  def alan (): 
   print("Dikdörtgenin alanı:") 
   
  alan() 
  alan()
                
  Çıktı:
  Dikdörtgenin alanı:
  Dikdörtgenin alanı:

  tanisma adında bir fonksiyon oluşturduk ve 2 defa çağırdık. Fonksiyonumuzda isim sorduk. Eğer cevap boş bırakılırsa 'Merhaba isimsiz.' eğer isim girilirse 'Merhaba İSİM' şeklinde çıktı verecektir.
  İlkinde boş bıraktık, ikincisinde isim girdik;
  
  def tanisma(): 
   isim=input("Adınız nedir:") 
   if isim: 
    print("Merhaba", isim) 
   else: 
    print("Merhaba isimsiz.") 
    
  tanisma() 
  tanisma()
                
  Çıktı:
  Adınız nedir:
  Merhaba isimsiz.
  Adınız nedir: BTLab
  Merhaba BTLab

  0’dan 10’a kadar olan sayıları yazdıran programı sayma adında bir fonksiyon olarak tanımladık.
  Fonksiyon her çağırıldığında 0’dan 10’a kadar ekrana yazdıracaktır;
  
  def sayma(): 
   i=0 
   while i<=10: 
    print(i) 
    i=i+1 
  
  sayma()
                
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Fonksiyonlarımıza değer girdirerek farklı bir boyut elde edebiliriz. Kullanıcılar da fonksiyonu kullanırken değer girebilirler.
  0’dan başlayarak kullanıcının fonksiyona verdiği değere kadar olan sayıları ekrana yazdırdık. Önce 0’dan 5’e kadar, sonra 0’dan 8’e kadar.
  Fonksiyon oluştururken parantez içine kullanılacak değerler girilir.
  
  def saymak(x): 
   i=0 
   while i<=x: 
    print(i) 
    i=i+1
    
  saymak(5) 
  saymak(8)
                
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Aşağıdaki tanismak fonksiyonuna kullanıcıdan fonksiyonu çağırırken değer girmesini sağladık;
  
  def tanismak(ad): 
   if ad: 
    print("Merhaba", ad) 
   else: 
    print("Merhaba isimsiz.") 
  
  tanismak("Fatih") 
  tanismak("")
                
  Çıktı:
  Merhaba Fatih
  Merhaba isimsiz.

  Fonksiyonu oluştururken kullanıcıdan 1’den fazla değer girmesini istedik. Girilen değerlerin sırasına göre sonuç verdik.
  
  def ogrenci(ogr1,ogr2,ogr3): 
   print("En büyük öğrenci:", ogr2) 
   
  ogrenci("Ali","Suat","Melike")
                
  Çıktı:
  En büyük öğrenci: Suat

  Dikdörtgenin alanını bulan programı fonksiyon haline getirdik. Fonksiyonu çağırırken kenar uzunluklarını girerek sonucu ekrana yazdırdık;
  
  def alan_dikdortgen(kisa_k,uzun_k): 
   alan_d=kisa_k*uzun_k 
   print("Diktörtgenin alanı ", alan_d, " metrekare.") 
   
  alan_dikdortgen(10,15) 
  alan_dikdortgen(24,36)
                
  Çıktı:
  Diktörtgenin alanı 150 metrekare.
  Diktörtgenin alanı 864 metrekare.

  Girilen cümlede kaç tane istenilen harf olduğunu bulan programı fonksiyon haline getirdik. Kullanıcı fonksiyonu çağırırken önce cümleyi sonra harfi girerek sonucu görmesini sağladık;
  
  def bolum(cumle,harf): 
   toplam=0 
   for ara in cumle: 
    if ara==harf: 
     toplam=toplam+1 
   print("Bu cümlede",toplam,"tane",harf, " vardır.") 
   
  bolum("Bugün hava çok güzel","a") 
  bolum("Diktörtgenin alanı 864 metrekare.","e")
                
  Çıktı:
  Bu cümlede 2 tane a vardır.
  Bu cümlede 4 tane e vardır.

  Veri döndürme işlevi için return ifadesi kullanılır. Bulunan ortalama ekrana yazdırılmak yerine return ifadesi ile fonksiyon sonucu oluşan veri olarak programa geri döndürülebilir.;
  
  def ortalama_hesapla(sinav1,sinav2,sinav3):
   ortalama = (sinav1+sinav2+sinav3)/3 # ortalama hesaplanır
   return ortalama # ortalama geriye değer olarak döndürülür
                 
  if (ortalama_hesapla(30,55,41) < 50):
   print("Dersten kaldı")
  else:
   print("Geçti")
                
  Çıktı:
  Dersten kaldı

  Dikdörtgenin alanını bulan programı fonksiyon haline getirdik. Fonksiyonu çağırırken kenar uzunluklarını girerek sonucu ekrana yazdırdık;
  
  def tam_bolenleri_bul(sayi):
   tam_bolenler = []
   for i in range(2, sayi):
    if (sayi % i == 0):
     tam_bolenler.append(i)
   return tam_bolenler
  
  print(tam_bolenleri_bul(18))
                
  Çıktı:
  [2,3,6,9]